Tijdelijk verblijf

Heeft u tijdelijk buitenshuis verpleging of verzorging nodig? Bijvoorbeeld omdat u herstelt van een ziekenhuisopname of omdat uw mantelzorger even niet beschikbaar is?

Bij Catharina Stichting kunt u terecht voor een tijdelijk verblijf met zorg in het Catharina Gasthuis (Brielle), in Leemgaarde (Oostvoorne) en in Stuifakkers (Rockanje). Ook als u geen zorg nodig heeft, bent u van harte welkom. U vindt hier meer informatie over de verschillende locaties.

Meer informatie

Voor een tijdelijk verblijf met zorg heeft u een indicatie nodig. Het type indicatie is afhankelijk van uw situatie. Wilt u overleggen over uw persoonlijke mogelijkheden? Neem dan contact op met onze zorgadviseur: (0181) 728 255 of via zorgadviseur@catharinastichting.nl