Annelies den Bakker – Wijkziekenverzorgende en zorgadviseur

In 1980 ben ik gestart met een interne opleiding bij een andere zorgaanbieder. Toen ik kinderen kreeg ben ik tien jaar thuis geweest; in die tijd had je namelijk nog geen kinderopvang. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan in de wijkverpleging. In 2010 maakte ik de overstap naar Catharina. Ik wist dat ik daar wel de mogelijkheid kreeg om door te leren en me verder te ontwikkelen. En dat wilde ik ook heel graag.

“Bij Catharina kan ik me verder ontwikkelen”

Helaas heb ik mijn opleiding niet kunnen afronden, omdat ik gezondheidsklachten kreeg. Vervolgens heb ik me gelukkig nog wél kunnen richten op het verbreden van mijn kennis. Ik verving al regelmatig een collega als zorgadviseur. Dat gebeurde steeds meer en nu werk ik bij Catharina als wijkziekenverzorgende (VIG) in de thuiszorg én als zorgadviseur. Die combinatie werkt niet alleen voor mij heel goed; ook voor mijn collega’s en cliënten is het fijn dat ik beide kanten van de zorgvraag
ken.

“Als zorgadviseur wijs ik mensen de weg”

Door mijn kennis van zorgadvies, kan ik de collega’s in de wijk beter ondersteunen. Aan de andere kant vind ik het ook heel leuk om mensen met vragen verder te helpen. Als iemand bijvoorbeeld komt met ‘mijn moeder is al 80 en ze kan eigenlijk niet meer thuis blijven wonen. Wat kunnen we nu doen, wat zijn de mogelijkheden’. Dan kan ik ze de weg wijzen. En daarbij kijk ik natuurlijk naar het complete plaatje, dus ook naar de mogelijkheden buiten Catharina. Het belang van een cliënt staat voorop en soms is iemand beter af op een andere locatie. Dat geven wij dan gewoon eerlijk aan. De samenwerking en ondersteuning tussen de verschillende organisaties is dan ook heel belangrijk.

“Met de collega’s zijn we er echt voor elkaar”

Hetzelfde geldt ook voor het team. Ik ben heel blij met mijn team bij Catharina. Zaken als het verbeteren van zorgdossiers en vakmanschap pakken we samen op. We hebben een heel actief team van collega’s die zelf een stuk eigenaarschap oppakken. Het komt echt uit de mensen en daarom maken we ook mooie stappen vooruit. Daarbij geldt heel duidelijk: je hoeft niet alles zelf te kunnen, ook niet als team. We hebben elkaar bij Catharina nodig om goed te functioneren en we zijn er dan ook voor elkaar.

“Bij Catharina ben je geen nummer”

De kleinschaligheid bij Catharina is fijn. Hier ben je geen nummer en heel veel mensen kennen elkaar ook. Voor mij staat het menselijk contact echt voorop en het feit dat je iedereen in zijn/haar waarde kan laten. Dat geldt niet alleen voor de collega’s onderling, maar ook voor cliënten. Ik vind het belangrijk dat ik mensen kan ondersteunen waardoor ze zo veel mogelijk hun leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen.