Links

Hier vindt u adressen en links van andere websites en online communities, over ouderen, zorg en welzijn;

NED7

Een online community die een positieve bijdrage wil leveren om onze maatschappij blijvend te veranderen als het gaat ouderen, zorg en welzijn.

Vitaal Journaal

Een nieuw interactief online journaal dat gemaakt wordt in het kader van de campagne “Het Nieuwe Ouder Worden”.

Mezzo

Informatie, advies en ondersteuning betreffende mantelzorg en vrijwilligerszorg Zorgkantoor. Het zorgkantoor informeert over Wlz, zorg in natura, PGB en inkoop van zorg.

KiesBeter

Op deze vergelijkingssite vindt u de informatie die u helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

Zorgkaart Nederland

Hier vindt u ervaringen van mensen die op ZorgkaartNederland hun waardering hebben gegeven over Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen, of Thuiszorg en Wijkverpleging.

Het Zorgkantoor

Hebt u langdurige zorg nodig? Dan regelt u dit samen met uw zorgkantoor.

Zorgatlas

In de Zorgatlas staan zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren in de regio’s Haaglanden, West-Brabant, Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg.

CIZ (Centrum Indicatie Zorg)

Het CIZ beoordeelt aanvragen voor voorzieningen op het gebied van zorg, wonen of welzijn in het kader van Wlz (Wet langdurige zorg).

CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Het CAK berekent en incasseert de eventuele eigen bijdrage.

Wlz Kompas

In het Wlz-kompas duidt Zorginstituut Nederland de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg.