Organisatie en bestuur

De Raad van Bestuur van Catharina Stichting bestaat uit één persoon, dhr. drs. J.P.H. (Hans) Biezemans. De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht, vanuit haar deskundigheid, als klankbord en adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van Catharina Stichting bestaat uit vijf personen:

Mevrouw A. van Kester-Polderman MA MHA, Voorzitter
De heer mr. G.B. Raaphorst, Vice-voorzitter
Mevrouw A.S. Sprokkereef-Pons
De heer F.A. Beemer
Mevrouw M. van Schie

U kunt de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bereiken via onderstaande contactgegevens:

Telefoon bestuurssecretariaat: (0181) 728 242
E-mail: info@catharinastichting.nl

Postadres:
Catharina Stichting
Postbus 170
3230 AD Brielle

Bezoekadres:
Catharina Stichting
Patrijzenlaan 6
3233 BR Oostvoorne

Alle medewerkers van Catharina Stichting werken in teamverband voor een eigen klantengroep. De teams zijn qua kwaliteiten, deskundigheid en competenties afgestemd op de klantvraag. Twee gebiedsmanagers Zorg en Welzijn geven leiding aan de teams en dragen de verantwoordelijkheid voor de diensten en locaties in hun gebied:

Gemeente Westvoorne:

Dhr. W.J. (Wietze Jan) Wezeman, Manager Zorg en Welzijn Westvoorne
E-mail: wj.wezeman@catharinastichting.nl

Gemeente Brielle:

Dhr. L. (Lex) Nonnekes, Manager Zorg en Welzijn Brielle
E-mail: l.nonnekes@catharinastichting.nl