Nieuw woonzorgcentrum in historische binnenstad Brielle

Gemeente Brielle en Catharina Stichting hebben de afgelopen maanden nauw samengewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuw woonzorgcentrum aan de Burgemeester H. van Sleenstraat. Zorg- en welzijnsaanbieder Catharina Stichting, in samenwerking met de ontwikkelende aannemer, zijn voornemens om het nieuwe ontwerp van het woonzorgcentrum de komende weken aan alle belanghebbenden te presenteren. Omwonenden, toekomstige gebruikers en andere belangstellenden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een presentatie van het nieuwe ontwerp voor het woonzorgzorgcentrum. De welstandscommissie moet het ontwerp nog beoordelen.

Zorgvuldig proces nieuwbouw
De gemeente Brielle is blij met het aangepaste ontwerp. Zowel voor de vernieuwing van de zorg- en welzijnsactiviteiten als voor de afronding van de ontwikkeling van de Van Sleenstraat is dit een goede ontwikkeling. In de zomer van 2017 kwamen de gemeente en Catharina Stichting al tot overeenstemming over de verkoop van de grond voor de ontwikkeling van dit nieuwe woonzorgcentrum. Ook is er nu zekerheid over partijen die het plan kunnen realiseren, hetgeen voor Catharina Stichting een enorme opsteker is.
Ontwikkelende aannemer Gebroeders Blokland heeft, samen met een belegger, een aantrekkelijk en goed in de omgeving passend ontwerp gepresenteerd. Er zijn bovendien ruim voldoende parkeerplaatsen in het plan voorzien. In het nieuwe woonzorgcentrum komen vrije sector appartementen, huurappartementen voor senioren en een kleinschalige woonvoorziening voor verpleeghuiszorg. Daarnaast zullen de welzijnsactiviteiten van Welzijn Ouderen naar dit nieuwe gebouw verhuizen.
De noodzakelijke zorg alsmede de woon- en welzijnsfuncties kunnen in het aangepaste ontwerp hoogwaardig geleverd worden. Door de verbinding tussen de verschillende bouwdelen kan optimaal gebruik gemaakt worden van de verschillende functies in het gebouw. Het gevelbeeld, de kwaliteit van de buitenruimten, het licht en de openheid van het gebouw vormen grote pluspunten, passend binnen het karakter van Brielle.

Renovatie Catharina Gasthuis
Catharina Stichting is ook de zorgaanbieder in het Catharina Gasthuis, aan het Slagveld in Brielle. Deze locatie wordt, na oplevering van de nieuwbouw, gerenoveerd. Hier komen ongeveer 45 appartementen ten behoeve van wonen met zorg, voor mensen met een zorgindicatie. Catharina Stichting werkt hierin samen met SOR, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam.