Coronavirus in Pension ‘t Hart

Dankzij alle voorzorgsmaatregelen, een zorgvuldige aanpak en een beetje geluk heeft Catharina, thuis op Voorne Covid-19 lang buiten de deur weten te houden. Voor het eerst in 10 maanden zijn nu 4 bewoners besmet geraakt met Covid-19. De besmetting vond plaats bij bewoners van Pension ‘t Hart in Oostvoorne. De gezondheid van alle bewoners en medewerkers wordt nauwlettend gevolgd, er wordt volop getest en er wordt gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook zijn er inmiddels twee besmette en drie zieke medewerkers.  

Cohort
Omdat het bewoners met dementie betreft, is in overleg met familie van bewoners gekozen om van Pension ‘t Hart een cohort te maken. Dat betekent dat besmette en niet-besmette bewoners een gezamenlijke woongroep vormen. Hierbij is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen behoud van kwaliteit van leven en veiligheid. Bewoners mogen Pension ’t Hart niet verlaten, maar hoeven niet op hun eigen kamer te blijven. Dementie en Covid-19 gaan slecht samen. Bewoners met dementie begrijpen leefregels niet en voor hen is het belangrijk dat het leven zo normaal als mogelijk blijft met maximale bewegingsvrijheid op de afdeling.

Bezoek
Bewoners van Pension ‘t Hart kunnen bezoek blijven ontvangen (maximaal 2 bezoekers per dag) . Bezoek vindt plaats op afspraak en voorzien van volledige persoonlijke beschermingsmiddelen.