Catharina Gasthuis

Het Catharina Gasthuis biedt circa 60 ouderen een beschutte, prettige woonomgeving met permanente aanwezigheid van professionele medewerkers. Het Catharina Gasthuis ligt binnen de vestingwallen van Brielle. Het gebouw bestaat uit 3 verdiepingen en is gebouwd rondom een mooie, grote en vrij toegankelijke binnentuin.

Afhankelijk van de behoefte ontvangen de bewoners in meer of mindere mate begeleiding en zorg, veelal vanwege lichamelijke beperkingen. Deze zorg noemen we ook wel somatische zorg.

Eigen bijdrage

Een groot deel van de kosten voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt de overheid. Het enige wat u betaalt, is een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage, hangt onder meer af van de zorg die u ontvangt en uw inkomen. Bereken uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl of bel het CAK gratis op (0800) 0087.

Meer informatie

Meer informatie over het Catharina Gasthuis vindt u in de brochure Welkom in het Catharina Gasthuis. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en eventuele wachtlijsten? Neem dan contact op met onze zorgadviseur. De zorgadviseur is bereikbaar via zorgadviseur@catharinastichting.nl of (0181) 728 255.