Cliëntenraden

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten die gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van Catharina Stichting. Zij behartigt diens belangen en is een belangrijke gesprekpartner van de organisatie waar het gaat om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Catharina Stichting heeft een cliëntenraad voor Brielle, Rockanje en Oostvoorne.

Afgevaardigden van de lokale cliëntenraden hebben zich verenigd in het Platform Cliëntenraden. Het Platform treedt op regelmatige basis in overleg met de Raad van Bestuur.

U kunt de cliëntenraden benaderen via info@catharinastichting.nl, wilt u hierbij vermelden welke raad danwel persoon u wilt benaderen? De raden kennen onderstaande samenstelling:

Cliëntenraad Brielle

de heer S. van ‘t Verlaat – voorzitter
de heer C. Duhen
de heer J. Donkers

Cliëntenraad Oostvoorne

de heer D. Monster – voorzitter
mevrouw L. Rappard-van Hulst, lid
mevrouw H. Muchall

Cliëntenraad Rockanje

de heer D. van Hattum – voorzitter
de heer C. Bergmans – secretaris
de heer P. Briggeman
mevrouw J. Vrij-Moree
mevrouw E. Maaskant
de heer P. de Jong
de heer W. Stoof
Ondersteuning cliëntenraad Rockanje: de heer T. Bakker

Cliëntenraad Bollaarshoeve

de heer W. Meijboom
mevrouw Y. Oorschot

Platform Cliëntenraden

de heer D. Monster – voorzitter
mevrouw L. Rappard-van Hulst
de heer D. van Hattum
de heer J. Donkers
de heer S. van ‘t Verlaat
de heer W. Meijboom
de heer C. Bergmans

Persoonlijke boodschap van Hans Biezemans, bestuurder, voor alle bewoners, cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers m.b.t. het coronavirus (Covid-19).


This will close in 0 seconds